Om författarna

Gösta Gahm är professor emeritus i astronomi vid Stockholms universitet och var Svenska astronomiska sällskapets ordförande 2000-2010.

Daniel Helsing är doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Ulf R. Johansson har tidigare varit kvällstidningsjournalist, men som pensionär odlar han sitt astronomiintresse, bland annat genom att driva Cassiopeia-bloggen.

Dan Kiselman är biträdande föreståndare för Institutet för solfysik, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet och Svenska astronomiska sällskapets sekreterare.

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, och tillika redaktör för jubileumsbloggen.

Lennart Lindegren är professor emeritus i astronomi vid Lunds universitet.

Anders Nyholm är doktorand vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Marie Rådbo är numera pensionerad med har varit universitetslektor i astronomi vid Göteborgs universitet.

Jesper Sollerman är professor i astronomi vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, och tillika ordförande för Svenska astronomiska sällskapet.

Eric Stempels är forskare vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Maria Sundin är docent i astronomi vid Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet.

Gabriella Stenberg Wieser är rymdfysiker, verksam vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.