Om författarna

Sanna Alwmark är postdoc i Geologi vid Lunds universitet.

Robert Cumming är forskare vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, och kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium.

Maria Dacke är professor i funktionell zoologi vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Martin Emanuel är Fil. Dr i teknikhistoria och har bland annat varit verksam vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungl. Tekniska högskolan.

Thommy Eriksson är lärare och forskare vid Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet. I ett tidigare skede var han en av de drivande krafterna bakom tidskriften Astronomi & Rymdfart.

Sofia Feltzing är professor i astronomi vid Lunds universitet.

Kerstin Fredga är professor emeritus i astrofysik och har tidigare varit verksam vid Rymdstyrelsen.

Gösta Gahm är professor emeritus i astronomi vid Stockholms universitet och var Svenska astronomiska sällskapets ordförande 2000-2010.

Bengt Gustafsson är professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Daniel Helsing är doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Gustav Holmberg är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam vid Göteborgs universitet.

Jan Högbom är docent i astronomi, numera pensionär, men har tidigare varit verksam vid Stockholms observatorium.

Mikael Ingemyr är generalsekreterare för Astronomisk ungdom och ledamot i Svenska astronomiska sällskapets styrelse.

Ulf R. Johansson har tidigare varit kvällstidningsjournalist, men som pensionär odlar han sitt astronomiintresse, bland annat genom att driva Cassiopeia-bloggen.

Ingemar Jönsson är professor i teoretisk och evolutionär ekologi vid Högskolan Kristianstad.

Dan Kiselman är biträdande föreståndare för Institutet för solfysik, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet och Svenska astronomiska sällskapets sekreterare.

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, och tillika redaktör för jubileumsbloggen.

Per Olof Lindblad är professor emeritus vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Katja Lindblom är föreståndare för Slottsskogsobservatoriet i Göteborg och återkommande skribent i Populär astronomi.

Peter Linde är astronom, författare och tillika ordförande för Astronomiska sällskapet Tycho Brahe.

Lennart Lindegren är professor emeritus i astronomi vid Lunds universitet.

Anders Nyholm är doktorand vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Hans Olofsson är professor i radioastronomi vid Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Mark Pearce är professor i astropartikelfysik och verksam vid Institutionen för fysik, Kungliga teknisks högskolan.

Peter Rosén är amatörastronom och astrofotograf verksam i Stockholm.

Marie Rådbo är numera pensionerad med har varit universitetslektor i astronomi vid Göteborgs universitet.

Nils Ryde är docent i astronomi och verksam vid Lunds observatorium.

Aage Sandqvist är professor emeritus och verksam vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Jesper Sollerman är professor i astronomi vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, och tillika ordförande för Svenska astronomiska sällskapet.

Eric Stempels är forskare vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Gabriella Stenberg Wieser är rymdfysiker, verksam vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Maria Sundin är docent i astronomi vid Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet.

Bernth Svensson var en av initiativtagarna till Karlskrona astronomiförening, och är sedan dess också föreningens ordförande.

Hans Thorgren har under sina aktiva år varit skolledare, och parallellt med detta verksam inom Västerås astronomi- och rymdforskningsförening.

Johan Warell är docent i astronomi, redaktör vid Nationalencyclopedien och tillika ordförande för Svensk amatörastronomisk förening.

Göran Östlin är professor i astronomi vid Stockholms universitet.