Om författarna

Gösta Gahm är professor emeritus i astronomi vid Stockholms universitet och var Svenska astronomiska sällskapets ordförande 2000-2010.

Dan Kiselman är biträdande föreståndare för Institutet för solfysik, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet och Svenska astronomiska sällskapets sekreterare.

Johan Kärnfelt är docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, och tillika redaktör för jubileumsbloggen.