Om jubileumsåret

Under 2019 ska vi alltså uppmärksamma att Svenska astronomiska sällskapet fyller jämt. Dessutom bjuder året på en del andra rymdrelaterade jubileer. Nedan följer en lista med några hålltider:

20 juli: 50-årsdagen för Neil Armstrongs första steg på månen.

28 juli: International Astronomical Union (IAU) fyller 100 år.

6 oktober: Svenska astronomiska sällskapet fyller 100 år.

24-26 oktober: Astronomdagarna i Stockholm, inklusive Sällskapets jubileumsfirande den 26 oktober.

Mer information om vad som händer under året finns på IAU:s sida Superrymdåret.