#26: En förening med ungdomen i centrum

Av Hans Thorgren

Västerås Astronomi-och Rymdforskningsförening (VARF) har sedan starten 1989 utvecklats till en av landets framgångsrikaste astronomiska föreningar vad avser det som i vetenskapliga sammanhang brukas kallas outreach. Med detta begrepp avses viljan och förmågan att nå ut till allmänheten genom spridning av kunskap och skapande av intresse för naturvetenskap i allmänhet och, i vårt fall, för astronomi och rymdfart i synnerhet. Under många år har nu VARF genom en liten skara medlemmar guidat tusentals skolelever vid teleskop eller vid dåligt väder verkat som astronomilärare i vårt klubbrum. Två kvällar i veckan är alltid avsatta för skolverksamhet. Före detta fysiklektorn Alf Borgström har under cirka 15 år avsatt varje tisdagskväll under säsong, oavsett köld och snö, tagit emot en skolklass, helt ideellt och hans föredöme har skapat efterföljare. Ja, all verksamhet i VARF sker på ideell basis.

För att hänga med i utvecklingen har en grupp medlemmar under ett antal år hängivet arbetat med att se till att observatoriet med sina nu två kupoler, Stjärnstugan och Urania, har modernast tänkbara utrustning vad gäller teleskop, kameror och datorer med lämpliga mjukvaror. De tusentals mantimmar som har lagts ner har utgjorts av en intensiv lobbyverksamhet förenat med en otrolig pappersexercis för att skapa ekonomiska förutsättningar, samt rent fysiskt byggarbete. En grupp medlemmars olika yrkeserfarenheter har tillvaratagits optimalt och har utgjort en nödvändig förutsättning för det som uppnåtts.

Hans-Göran Lindberg, Patric Tengwall och Jim Gage vid ODK-teleskopet. Foto: Hans Thorgren.

Stjärnstugan – som ursprungligen uppfördes 1939 av amatörastronomen Åke Odelberg och som 50 år senare kom föreningen till del – är utrustad med ett 25 cm Ritchey-Chrétien teleskop. Det är det som primärt används vid skolvisningar. Urania, uppförd av en grupp medlemmar åren 2007-2015, har ett 40 cm Optimized Dall-Kirkham-teleskop, med en förnämlig montering. Därtill flera CCD-kameror, filterhjul med mera. Vidare finns ett mindre solteleskop som i nästa etapp planeras bytas ut mot ett betydligt kraftfullare. Då kan det även bli verksamhet på dagtid.

VARF, som väl från början utgjordes av liten grupp entusiastiska ”gubbar”, har nu glädjande nog fått en helt annan karaktär och genomgått en kraftfull föryngringsprocess. Dessutom har en helt ny ungdomsförening, Mälardalens Yngre Observatörers Nätverk (MYON), bildats och har redan fler än 40 medlemmar.

Några av medlemmarna i Mälardalens yngre observatörers nätverk. Foto: Gabriella Habtezion.

Föreningens utrustning ger ju möjlighet till riktig skarp amatörastronomi och en grupp har kommit en bit på väg genom att nu börjat skaffa sig erfarenhet av stora teleskopet genom att lära sig astrofotografering med tillhörande bildbehandling. Men det skulle naturligtvis vara trevligt om medlemmar skulle ta chansen och börja med fotometri eller spektrometri eller annat ”vetenskapligt”. Eftersom föreningen har glädjen att ha ett par av landets skickligaste amatörastronomer som medlemmar finns mycken kompetens att utnyttja. Men VARF deltar nu i rent vetenskapligt arbete då vi genom vår meteorkamera är med i Swedish Allsky Meteor Network styrt från Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet.

VARF har några år tillbaka ett fruktbart samarbete med Mälardalens Högskola. Vi samordnar föreläsningar då forskare bjuds in för att ge information om sina respektive forskningsfält. Det har varit astronomer och fysiker med olika forskningsinriktning som gett uppskattade föreläsningar.

Vårt observatorium hålls i mån av tid och tillgängliga guider öppet för allmänheten, särskilt i samband med Astronomins Dag och Natt eller vid spektakulära händelser på himlen.