#76: Nordenmark-föreläsningarna

Av Johan Kärnfelt

Den 6 oktober 1919 sammanträdde det som skulle bli Svenska astronomiska sällskapet för första gången. Nils Nordenmark hade efter att ha sonderat intresset bjudit in till konstituerande möte på restaurang Rosenbad i Stockholm. Resten är som det brukar heta historia.

Nordenmark hade disputerat i astronomi men skulle aldrig lämna några bestående bidrag till detta vetenskapsområde, istället gjorde han karriär inom försäkringsbranschen. Likafullt var han en central aktör inom, eller snarare strax intill, den svenska astronomin: han tog som sagt initiativ till Sällskapet och kom under många decennier att agera som dess starke man; han fick genom en artikel om den sorgfälliga statusen på svenska observatorier Knut Wallenberg att öppna plånboken och donera de medel som behövdes för att bygga observatoriet i Saltsjöbaden; han ordnade så att Stockholmsutställningens planetarium kom under Sällskapets kontroll, och senare så att det med god förtjänst kunde säljas till USA; och kanske viktigast av allt, han skrev och översatte en lång rad populärvetenskapliga böcker, som väckte intresset för astronomin hos flera generationer.

Affischen till Nordenmark-föreläsningen 2013 där Nils Bergvall pratade om galaxastronomi. Foto: Svenska astronomiska sällskapet.

Men denna bakgrund, och speciellt med tanke på hans populärvetenskapliga engagemang, är det helt följdriktigt att Sällskapet döpt de föreläsningar som är ett stående inslag i ämneskonferensen Astronomdagarna till just Nordenmark-föreläsningar. Dessa föreläsningar är, som det heter i Sällskapets vitbok, ”tänkt att vara ett festligt tillfälle när god föreläsarkonst premieras genom att en framstående astronomisk folkbildare får visa upp sig”. Föreläsningarna ges som regel på kvällen efter de ordinarie förhandlingarna, på svenska och är öppna för en bredare allmänhet.

Nedan följer en lista på samtliga Nordenmark-föreläsningar, inklusive uppgifter om värdinstitutioner:

 • 1999: Hans Olofsson, ”Stormen före lugnet: Om solliknande stjärnors dödskamp”, Stockholms observatorium
 • 2001: Hans Rickman, ”Måltavlan jorden”, Chalmers
 • 2003: Bengt Gustafsson, ”De äldsta stjärnorna: Urtid i gåtfull belysning”, Lunds observatorium
 • 2005: Marie Rådbo, ”Kvällshimlens stjärnor – lyser de för evigt?”, Uppsala astronomiska observatorium
 • 2007: Ella Carlsson, ”En dröm, en längtan, en plan: Följ med på en resa till Mars!”, Institutet för rymdfysik
 • 2009: Lars Bergström, ”Världsrymdens okända under: Från svarta hål till mörk materia”, Stockholms observatorium
 • 2011: Gösta Gahm, ”Jord Luft Vatten Eld – Länken till kosmos”, Chalmers
 • 2013: Nils Bergvall, ”Den kosmiska våren, galaxerna och det stora livspusslet”, Lunds universitet
 • 2015: Maria Sundin, ”En radioastronoms perspektiv inklusive rymdvädret och astrohippofysik”, Uppsala universitet
 • 2017: Johan Kärnfelt, ”Knut Lundmark och galaxastronomins historia”, Institutet för rymdfysik
 • 2019: Gabriella Stenberg Wieser, ”En rymdforskares vardag”, Stockholms observatorium
Affischen till Nordenmark-föreläsningen 2015 där Maria Sundin pratade om radioastronomi. Foto: Svenska astronomiska sällskapet.

Jag hade förmånen att själv ge en av dessa föreläsningar när Astronomdagarna samlades vid Institutet för rymdfysik i Kiruna 2017. Om några veckor och i samband med årets upplaga av konferensen kommer Gabriella Stenberg Wieser axla detta hedersuppdrag.